Het begin van een carrière

Etten was het dorp waar Vincent van Gogh zich voor het eerst (in 1881) liet registreren als kunstschilder. Het was een kantelpunt in het leven van de toen 28-jarige Vincent. Het begin van een carrière! Vincent van Goghs periode in Etten valt te beschouwen als een fase waarin Vincent het zaad van zijn latere kunstenaarschap ‘zaait’.

De familie Van Gogh

Op het moment dat de familie Van Gogh zich in de pastorie in Etten vestigt (1875), is Vincent 22 jaar. Hij woont Vincent weliswaar niet meer bij zijn ouders, maar keert wel heel regelmatig terug naar het ouderlijk huis, de pastorie achter de kerk. Vaak omdat hij geld nodig heeft, maar ook omdat Brabant en Etten hem na aan het hart liggen: hij houdt van het landschap, van de eenvoudige bevolking en van het boerenleven hier.

Van Gogh’s Ettense Periode

Op 12 april 1881 strijkt Vincent van Gogh, na een verblijf in de Borinage (de mijnstreek in Wallonië), voor langere tijd neer in Etten. Hij trekt in bij zijn ouders op de pastorie van de Nederlands Hervormde gemeente in Etten waar zijn vader Theodorus predikant is. Van april tot en met december werkt hij vol overgave aan studies van de omgeving, werkende boeren en ambachtslui. Het zijn het landschap rond Etten en de Ettenaren die model staan voor de ruim honderd aquarellen, pen- en houtskooltekeningen die in die periode ontstaan. Het karakter en de motieven van de latere, wereldberoemde schilderijen zijn in Vincents Ettense werken al duidelijk aanwezig.

Vincent van Goghs periode in Etten valt te beschouwen als een fase waarin Vincent het zaad van zijn latere kunstenaarschap ‘zaait’. Dit verhaal is boeiend vormgegeven in de Van Gogh Kerk. Mis ‘m niet! Een leuke korte wandeling maken rond de Van Gogh Kerk? Kijk hier wat er zoal te zien valt.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

Facebook

Twitter