Het is inmiddels 2016. Onze ambities die beschreven waren in het beleidsplan over de termijn 2010-2015 liggen dan ook inmiddels achter ons. Na het succes van 2015 zijn wij als bestuur gestart met het verwoorden van de ambities voor de jaren 2016-2020. We willen de Van Gogh Kerk verder gaan ontwikkelen en daarvoor hebben we een aantal plannen:

  • We willen de entree van de kerk en de hal fraaier maken. En daarnaast ook de verdiepingen in de klokkentoren in fases gaan gebruiken.
  • We willen ons vrijwilligerskorps met nog meer enthousiaste vrijwilligers gaan uitbreiden.
  • We gaan werken aan een ‘Vriendengroep Van Gogh’ bestaande uit individuele personen en bedrijfsponsoren.
  • In 2018 is er weer een bijzonder jaar dat in het teken staat van een thema: ‘Culturele hoofdstad Leeuwarden’. Nederland en Brabant wil deze stroom ook ‘aftakken’ naar het zuiden en specifiek naar de activiteiten rondom Van Gogh. In het Noord-Brabants museum is een grote Van Gogh tentoonstelling gepland.
  • Algemene ambitie is dat we het aantal bezoekers in Etten-Leur willen verhogen naar 10.000 per jaar. Hiertoe zal ook de samenwerking worden gezocht met ander musea in Etten-Leur en met de Van Gogh locaties in Brabant (en die in West Brabant in het bijzonder: Zundert en Breda). Het Noord-Brabants museum heeft een curator aangesteld heeft die zich vooral gaat richten op Van Gogh.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

Facebook

Twitter