De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur heeft tot doel de aandacht te vestigen op de band tussen Vincent van Gogh en Etten-Leur, de plaats waar deze kunstenaar zijn carrière gestart is. Door het opzetten van activiteiten (waaronder de kunstmanifestatie Van Gogh Leeft, exposities en een jaarlijkse lezing) en het ontwikkelen van aantrekkelijke arrangementen zal de relatie van Vincent van Gogh met Etten-Leur worden benadrukt en wordt Etten-Leur gepromoot als Van Gogh-gemeente. Door aan te sluiten bij het samenwerkingsverband Van Gogh Brabant wordt de reikwijdte van deze doelstellingen vergroot.

Een bijzondere periode in het leven van Vincent van Gogh verdient bijzondere aandacht!

Bestuur

Lex Besselink (voorzitter)
Luci de Weert (secretaris)
Michon Noy (penningmeester)
Simon Donkers (facilitair)
Jan Karel Fikke (contactpersoon ondernemers)
Cor Kerstens (research/gids, coordinator vrijwilligers)
Lia Mars (research/gids)

Werkgroep Van Gogh Leeft

Rian Huijbregts
Denise Huijbregts
Nies Huismans-Zweers
Theo Kloosterman
Beppie Ouwerling
Pierre van Damme

Van Gogh Kerk

Pierre van Damme (adviseur / pr & communicatie)

Huisfotograaf

Hans van Berkel

ANBI verklaring

ANBIDe stichting heeft geen beloningsbeleid. Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd. De Stichting Vincent van Gogh is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen). ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en energiebelasting. 
Doet u een gift aan onze stichting dan heeft u een extra aftrekmogelijkheid.

Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur
RISN nummer 816.13.550
IBAN No. NL33RABO174891237
BTW No. NL81161350B01
Kamer van Koophandel No. 20108295

Contactgegevens:
Postadres: Postbus 122 4870 AC Etten-Leur
Bezoekadres: Markt 4 4875 CE Etten-Leur
Telefoon: + 31 (0)765019788 | + 31 (0)648825772
E-mail: info@vincentvangoghinetten.nl

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

Facebook

Twitter